louis kelly michel piet sjiekkita on stage louis kelly michel piet sjiekkita on stage kelly en piet cafe daan michel on drums cafe daan louis cafe daan